Fórum čtenářů

03.11.2010

Název: Fórum čtenářů Zdroj: Mladá fronta Dnes Datum: 03.11.2010 Mutace-Příloha: Jižní Čechy Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/ mfdnes.asp Fórum čtenářů

výběr z dopisů, kráceno

Váš názor nás zajímá! Pište a mailujte své názory i příběhy na redcb@mfdnes.cz nebo Piaristická 1, 370 01 České Budějovice

Mnohem důležitější je dálniční obchvat města

?Ad: Zanádražní komunikace v ČB Daleko důležitější by byl tlak Magistrátu města České Budějovice společně s Krajským úřadem v Českých Budějovicích na výstavbu dálničního obchvatu, který by značně ulehčil dopravě v celém městě, jelikož tranzitní doprava cca v 30 procentech Budějovicemi projíždí a zatěžuje komunikace včetně výfukových plynů. I přes tuto skutečnost je vyvíjen extrémní tlak na výstavbu zanádražní komunikace, která nemá v ČR obdoby, jelikož 500 metrů souběžně je stavěna megalomanská stavba, která pouze odlehčí viaduktu v Rudolfovské ulici. Výstavba zanádražní komunikace z Okružní po Jírovcovu v žádném případě nevyřeší přetíženost v dopravě, jelikož vše se staví v blízkosti centra města. Divím se rovněž, že magistrát vyvíjí neúměrný tlak na dostavbu zanádražky a podmiňuje to skutečností, že jinak nemůže dojít k výstavbě železničního koridoru, který není jistě nejdůležitějším problémem v dopravě, a jistě oželím skutečnost, že mohou v Budějovicích jezdit vlaky po jeho dostavbě vysoko přes 100 km v hodině, čímž se ušetří několik vteřin. Proto doporučuji novému vedení magistrátu, aby bylo obdobně přísné při povolování staveb ve spolupráci s Krajským úřadem v Českých Budějovicích a důsledně požadovalo přednostní výstavbu obchvatu, a to i v levnější variantě, která nevede přes pozemky radního, jako tomu ostatně bylo v úseku od Okružní po Jírovcovu. Výstavba zanádražní komunikace řeší pouze dílčí úsek v dopravě, a nikoli koncepční dopravu ve městě, která je daleko potřebnější. Ohánění se, že jsou stavby zanádražní komunikace dotovány z fondů EU, je zavádějící, jelikož se vlastně jedná o půjčku, kterou s vysokými úroky EU budeme muset vrátit. Bylo by dobré, kdyby magistrát uvažoval ve prospěch 100 tisíc občanů a neupřednostňoval zájmy několika pracovníků sedících na radnici, kterým jde především o výhodný prodej pozemků. Jan Šalek

voltronic@seznam.cz

Několik omylů vědců na Šumavě

Také vědci se mohou samozřejmě mýlit, v případě NPŠ se to ale stává, zvláště některým jihočeským vědcům podezřele často a pro lesy parku to mělo velmi neblahé následky. Platí to také o bombastické zprávě, jak "vědci" konečně zachrání Šumavu před kůrovcem. Nyní zcela jistě pomůže houba, kterou objevili a v podobě prášku ji budou aplikovat v době rojení kůrovce. K tomu lze říci, že houbu nemuseli objevovat, protože se vyskytuje všude tam, kde je přítomen kůrovec. Byla popsána již v předminulém století a posléze se její možné využití ověřovalo v lesnickém výzkumu. Závěrem bylo konstatování, že nemá praktické uplatnění. Důvodů je celá řada, spočívají hlavně v tom, že se nedaří infekci rozšířit v celé populaci, a to zejména proto, že tento způsob obrany nemá přírodní předlohu. Tak totiž nikdy kůrovcová gradace ve volné přírodě nekončí a to proto, že kůrovec má jinou gradační strategii než například mniška, kde se podobný způsob obrany s úspěchem aplikuje. Pro prostého čtenáře jde o věc složitou, pro vědce by studium problému v celé šířimělo předcházet výzkumu. Výsledky by měly být posléze ověřeny a pak teprve aplikovány ve větším rozsahu. Nic takového se ale nestalo a ředitel parku Krejčí (nyní již odvolaný) tuto nedestruktivní metodu hubení škůdce dokonce zavedl Příkazem ředitele č. 10/2008 do praxe. Na velké ploše některých tzv. managementových režimů tak po dva roky vědomě podpořilmnožení a šíření kůrovce. Také odchyt nebo hubení brouků lákaných feromony tlumí přemnoženou populaci jen z malé části a neumožní gradaci zastavit. Nelze se zbavit dojmu, že bylo záměrem Správy NPŠ, bývalých ministrů a ideologického hnutí nechat kůrovce namnožit, a v NPŠ tak vyhubit nenáviděný smrk. Ten se stal pro některé fanatické zastánce symbolem lidské intervence v lese, a proto se také lesníci, kteří se snažili zvýšit výnos z lesa pomocí výsadeb smrku, stali nenáviděnými "dřevožrouty a fachidioty". Že tímto fanatismem byli také zasaženi někteří vědci, je smutné. Vytvářením pseudovědeckých teorií o odolných smrcích, které kůrovec nezahubí, a tvrzením, že kůrovcová gradace zcela jistě sama zanikne, přispěli k současné realitě. Po vichřici Kyril již bylo vytěženo 770 tisícm3 kůrovcem napadených stromů, vzniklo přes 2 500 ha pasek, dosud zalesněných jen asi z desetiny, a to gradace ještě není zažehnána. V částech lesa, kde se mohly používat pouze neúčinné způsoby obrany, mezitím uhynuly další neevidované miliony kubíků stromů. Ale i toto se vědci snažili zlehčit a pomocí nepochybně důkladných vědeckých studií například dokazovali, jak se les naModravě přirozeně obnovil. Nezjistili si ale, že studovaná obnova zde vznikla v dřívějších letech také díky masovým podsadbám v prořídlých lesích. Proto přispěchali zase jiní vědci s tvrzením, že uhynutí lesa v hřebenových polohách na rozloze téměř 20 tisíc ha nic neznamená, že les žije díky semenáčkům smrku. Podobně další vědci jásají nad zdejší druhovou bohatostí života, aniž by si uvědomili, že předmětem ochrany na tak velkém území, jako je NPŠ, nemohou být pouze druhy, ale je třeba chránit původní lesní společenstva. Tato společenstva mají svoji specifickou druhovou diversitu a probíhají tady specifické procesy, které musí být chráněny, jinak se společenstva beznadějně rozpadají. To se, bohužel, stalo na značné části plochy NPŠ, také s přispěním vědců, kteří ale pro dílčí detaily neviděli les komplexně jako ekosystém. Dalším selháním vědců byla podpora nezasahování v případě polomu, když se zasadili o ponechání 140 tisícm3 polomového dříví přirozeným procesům. A to i tehdy, když byli upozorněni, že jde vesměs o člověkem uměle založené porosty, které pochopitelně nejsou přirozené, a proto i následné procesy včetně přemnožení kůrovců na tomto dříví, nemohou být přirozené. Některé negativní dopady kůrovcové gradace již byly popsány, ale za zvlášť zřetele hodný důsledek uhynutí dospělého lesa je možno považovat ohrožení celé řady chráněných druhů ptáků, kteří hnízdí v dutinách starých stromů. Je na pováženou, že v tomto případě sami vědci-ornitologové znemožnili hnízdění těchto druhů na desetitisících hektarů v hřebenových polohách. Navíc jde o postižení dlouhodobé, protože poté, co popadají poslední pahýly stromů, nebude zde příležitost hnízdit téměř po dalších 100 let. Změní se také příznivé podmínky pro život tetřeva, a je proto absurdní, když vedení Správy NPŠ v čele s ředitelem Krejčím, který měl devastaci Šumavy v režii, vyhlašovalo pro tetřeva klidové zóny, omezovalo vstup do lesa a na druhé straně dopustilo, aby se zásadně změnily podmínky pro jeho život. Chce se věřit, že v případě vědců šlo pouze o metodické pochybení. U ostatních propagátorů nezasahování a divočiny jde ale spíše o projevy umanutosti. Při prosazování jakékoliv ideologie je třeba v prvé řadě formulovat heslovité zkratky, dogmaticky je obhajovat a bojem za jejich dosažení stmelovat hnutí. Že ale došlo k prosazení této ideologie politických rozhodnutí, je patrně selháním demokracie. V každém případě došlo k postižení přírody Šumavy, které nemá obdoby. Radomír Mrkva

bývalý předseda vědecké sekce Rady NPŠ

Učitelé si zkoušeli práci v gastronomii

Vyměnit si učitelskou profesi na jeden den za profesi skladníka v hotelu, vytvořit sám nový míchaný nápoj pro hosty, podílet se na přípravě staročeské svatby či navrhnout jídelní lístek podle přání a chuti hosta - to vše si mohli vyzkoušet pedagogové SŠ a VOŠ CR České Budějovice na svých stážích ve vybraných gastronomických zařízeních Českobudějovicka. Na školním semináři 20. října prezentovali učitelé průběh svých stáží a zejména to, co bylo pro ně nové, zajímavé a co bude přínosem pro výuku budoucích odborníků v gastronomii. Nové poznatky a dovednosti, které učitelé získali, budou k dispozici všem dalším odborným učitelům amistrům odborného výcviku. Školním seminářem vrcholí téměř dvouletá činnost jednoho z mnoha projektů OPVK spolufinancovaných z ESF - Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů, který se realizoval současně v dalších sedmi středních školách Jihočeského kraje a jehož cílem je zkvalitnit úroveň odborného vzdělávání pomocí spolupráce odborných škol s podniky. A prostřednictvím stáží ve vybraných podnicích zlepšit přístup žáků k modernímmetodám, které na ně přenesou jejich učitelé a žáci pak lépe obstojí na trhu práce. Jana Tolarová

janatolarova@seznam.cz

Slavonice byly na návštěvě v Bogenu

Zastupitelé města, členové Pracovní skupiny Mařížský park a Slavonický pivní bend v německém Bogenu předali informační tabuli o Slavonicích a společném projektu Evropský park Bavorsko - Čechy. Tabule je instalována v parku mezi třemi bogenskými školami. Na programu třídenní návštěvy Bogenu od 29. do 31. října bylo slavnostní odhalení tabulí, prohlídka města Bogen, vernisáž obrazů místních výtvarníků, hudební večer k 35. výročí dechové kapely Musikabend z Waltersdorfu, společná účast představitelů obou měst na mši v poutním kostele na Bogenbergu. Program doprovázela hudební produkce Slavonického pivního bendu s tradičním jihočeským nástrojem dudami a s pohoštěním slavonickými specialitami. Kulturní a společenský program a informační tabule prezentují město Slavonice a projekt. Tato prezentace je doplněna letáky a webovými stránkami. Martina Havlíčková

vedoucí projektu Evropský park Bavorsko-Čechy euparkyeu@centrum.cz

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering