ZACHRAŇME ŠUMAVU

Zachraňme Šumavu - občanské sdružení, které vzniklo za účelem chránit přírodu a krajinu, kulturní a historické památky Šumavy.

30.11.2020 aktualita

Petr Martan: o Šumavě a Boubínu v ČT konečně bez ideologie

"Zelené plíce" je název nového filmu režisérů Karla Svobody a Lucie Čepcové, který měl premiéru 22. listopadu 2020 v České televizi. Diváci konečně viděli racionální pohled na kauzu Šumava a Boubín. Po 23 letech totalitně-divočinových agitek "Nedej se" od tvůrce Bezoušky a dalších, byl v ČT umožněn také jiný pohled. celý příspěvek

14.09.2020 aktualita

Martan: Demonstranti vyzvali k záchraně Boubína - Brabec: s vaší výzvou se nemohu ztotožnit

Účastníci demonstrace "Zachraňme prales a lesy na Boubíně" dne 12. 8. 2020 vyzvali Vládu ČR, MŽP a Správu NP Šumava. V písemné výzvě šlo o konkrétní požadavky potřebné k zastavení kůrovcové gradace. celý příspěvek

18.11.2020 aktualita

Ing. Karel Simon: Připomínky k Zásadám péče o Národní park Šumava

Jsem názoru, že návrh Zásad péče o Národní park Šumava není v souladu s veřejným zájmem, jak stanovuje § 8 odst. 2 platného zákona o lesích (zákon č. zákon 289/1995 Sb.), u lesů zvláštního určení (lesů NP) je veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí.

Dle § 1 zákona č. 289/1995 Sb. je účelem tohoto zákona stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí trvale a vyrovnaně. V zákoně č. 114/1992 Sb. v § 22 odst. 2 je uvedeno, že lesy národních parků (lesy zvláštního určení) jsou určeny k plnění funkcí lesa a je veřejný zájmem na zlepšení a ochraně životního prostředí.

Vyhlašování bezzásahovosti (nezasahovaní proti hmyzím škůdcům) v NP Šumava od roku 1991 a rozšiřování těchto bezzásahových zón, přírodní zóny a přírodě blízké zóny na 54 % území NP Šumava do roku 2020 bylo a je příčinou škod na lese, nenahraditelné složce životního prostředí. Současné škody na lese, nenahraditelné složce životního prostředí od vyhlášení NP Šumava lze odhadnout na 300 miliard Kč, kdy zároveň tyto škody byly a jsou dotovány z veřejných finančních prostředků ve výši přibližně 5 miliard Kč. Přijetí návrhu Zásad péče o Národní park Šumava pro období v letech 2021 až 2040 přinese další ekologické škody a bude v rozporu s veřejným zájmem.

Dovolím si doložit nárůst škod na lese, nenahraditelné složce životního prostředí v NP Šumava od jeho vyhlášení, kdy nebylo a není dodrženo poslání, pro které byl NP Šumava vyhlášen. celý příspěvek

03.08.2020 aktualita

Petr Martan: "Zachraňme prales a lesy na Boubíně"

Národní přírodní rezervace Boubínský prales vývoj problému celý příspěvek

zobrazit další zprávy

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering