Kdo manipuluje s těžbami dřeva na Šumavě?

22.03.2010

Vladimír Just i Jana Zvettlerová nám v reakci na náš článek ?Na Šumavě selhala státní ochrana přírody" vytýkají manipulaci s čísly. Jsou to ale bohužel oni, kdo se snaží zakrýt odpovědnost za nezvratné škody, ke kterým v důsledku špatných rozhodnutí managementu Národního parku Šumava došlo a dochází. Vladimír Just i Jana Zvettlerová ve svých textech záměrně sčítají množství dřeva vytěženého v důsledku napadení stromů kůrovcem spolu s objemem dřeva, jež bylo vytěženo v důsledku větrných polomů. Zatímco za zničení lesa způsobené větrem či dalšími přírodními živly nikdo nemůže, těžbu dřeva způsobenou kůrovcem je v moci člověka ovlivnit a výrazně eliminovat. Proto v našem článku ?Na Šumavě selhala státní ochrana přírody" hovoříme výhradně o kůrovcové těžbě. Vladimír Just i Jana Zvettlerová to dobře vědí, a přesto se svými součty snaží zmást veřejnost. U laika Vladimíra Justa je to omluvitelné, u odborné pracovnice Správy NPŠ jde o zlý a účelový záměr. Předkládají-li obhájci současné situace na Šumavě matoucí čísla, do nichž je započtena těžba způsobená větrnými polomy, velmi výmluvně poukazují na nedostatek pravdivých a relevantních údajů, kterými mohou argumentovat. Ačkoliv představitelé NPŠ opakovaně ujišťují veřejnost, že žádná kůrovcová kalamita na Šum není, zřídila Správa NPŠ po dohodě s MŽP pro řešení této alarmující situace kalamitní štáb. Není divu, množství vytěženého kůrovcového dřeva je v letošním roce odhadováno až na 700 000 m3(!). A tak plně trváme na tom, že těžby kůrovcového dřeva současným managementem budou cca šedesátkrát (!) rozsáhlejší, než v letech 2002 a 2003, když byl odvolán Ivan Žlábek. Navíc, vytýká-li Jana Zvettlerová Ivanu Žlábkovi či Miloši Kužvartovi naředěné lesy v horských polohách, tak je třeba podotknout, že v minulých letech správa otevřela mnoho kilometrů dlouhé lesní stěny větru k dalšímu působení a tím zapříčinila nenapravitelné škody. Plochy vytěženého lesa jsou obrovské. Ve světle těchto skutečností je pak nad slunce jasné, že kalamita v gigantických rozměrech bude pokračovat i v letošním roce, přičemž současné vedení NPŠ a jeho mediální ochránci se dále budou snažit zbavit vlastní zodpovědnosti za tento stav. Trváme na tom, že Správa NPŠ těží více kůrovcového dřeva, než se těžilo za komunismu, kdy celá Šumava byla hospodářským lesem. Trváme na tom, že každý, kdo v minulosti prosazoval na Šumavě ?divočinu" či suchý les, musí dnes přijmout odpovědnost za to, že se ze Šumavy stala továrna na dřevo. Trváme na tom, že ekologisté v lepším případě klamali veřejnost jen proto, že problematiku kůrovce neznali a podceňovali, anebo, bohužel, pracovali pro těžařské lobby. Na přiloženém grafu vidíme kůrovcové těžby od založení NPŠ s tím, že pro letošní odhady 700 000m3 je graf příliš malý. V roce 2007 správa vykázala cca 6500 m3 těžby kůrovcového dřeva, přičemž podle stavu z předchozího roku ho muselo byt několik desítek tisíc, avšak došlo k jeho skrytí do zpracováni Kyrilla. Pravdivá evidence tak chybí.

Tomáš Jirsa, senátor s volebním obvodem na Šumavě Miloš Kužvart, bývalý ministr životního prostředí

 

 

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering