Fórum čtenářů

24.03.2010

Název zdroje: Mladá fronta Dnes Datum vydání: 24.03.2010 Nadpis: Fórum čtenářů Strana: 4 Pořadí: 5 Mutace: Kraj Plzeňský Rubrika: Kraj Plzeňský Ročník: 20 Číslo: 70 Náklad: 256941 Odkaz: http://www.idnes.cz/ Oblast: Celostátní deníky

výběr z dopisů, kráceno

Přesnost údajů a boj s časem

Policisté z integrovaného operačního střediska se někdy setkávají s tím, že lidé, kteří telefonují na tísňovou linku 158 se domnívají, že hovoří s policistou, který se nachází například v Klatovech nebo v Tachově. V roce 2008 bylo v rámci tehdejšího Krajského ředitelství policie Západočeského kraje zřízeno jedno integrované operační středisko namísto původních operačních středisek pro jednotlivá tehdejší okresní ředitelství. Proto se vždy lidé při telefonátech na tísňovou linku 158 dovolají do Plzně. Zkušení policisté na integrovaném operačním středisku se od volajícího snaží vždy co nejefektivněji zjistit důležité informace. Využití moderních technologií umožňuje například přibližnou lokalizaci volajícího a policisté zařazení na integrovaném operačním středisku jsou dobře obeznámeni s územím kraje. Nicméně stále je zapotřebí spolupráce volajícího při upřesnění místa. To platí zejména u neoficiálních místních názvů. Policisté proto žádají oznamovatele o trpělivost, neboť zjištění co nejpřesnějších informací napomůže k poskytnutí co nejrychlejší pomoci. Martina Zoubková, Policie ČR

Cílem parku je ochrana přírodních procesů

Pan František Nykles v článku Těžba dřeva stoupá závratným tempem kriticky hodnotil současnou situaci v Národním parku Šumava. Právě ředitelem ustanovený pracovní tým, složený z převážně vysokoškolsky vzdělaných lesníků s dlouholetými zkušenostmi s lesními ekosystémy a kalamitami na Šumavě, dává předpoklad zvládnutí gradace lýkožrouta smrkového. Na rozdíl od minulosti se však nekácejí evropsky cenné horské smrčiny v 8. smrkovém lesním vegetačním stupni, které jsou ponechány přirozenému vývoji, ale naopak těžba se odehrává v uměle založených smrkových monokulturách nižších poloh, zejména po kalamitě v roce 1870. Právě tyto porosty jsou určeny k převodu na původní horské smíšené lesy, které v této oblasti v minulosti převažovaly a ryze z ekonomických důvodů byly přeměněny lesníky na smrkové monokultury. V těchto nižších polohách se daleko snadněji provádí umělá obnova, která je doplňována obnovou přirozenou. Právě zde je dosazena do prořídlých porostů jedle, buk atd. Smrk se zde zmlazuje sám a ve velkém množství. Je to výrazný rozdíl od vytváření holin v extrémních podmínkách horských smrčin. Pokud se týká kritiky těžby v zimě, lze jen konstatovat, že je to nejlepší a nejúčinnější způsob likvidace kůrovce, nejen k zastavení jeho gradace, ale ve vztahu k minimálnímu poškození celého lesního ekosystému, včetně půdního povrchu. Závěrem bychom chtěli pana Nyklese ubezpečit, že zastavení gradace kůrovce v zásahovém území, které tvoří cca 70 % území parku, je cílem činnosti Správy NP a CHKO Šumava. Jana Zvettlerová, tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering