Petr Martan: NE 54 procet bezzásahových zón v NP Šumava: petice byla odevzdána do Senátu

05.03.2019

Do rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery a za přítomnosti senátorů Tomáše Jirsy a Jiřího Drahoše byla 27. února 2019 předána petice "Za zákon pro zelené lesy Šumavy". Její iniciátor Petr Martan předal 10 701 podpisů občanů.

Ministerstvo životního prostředí právě připravuje vyhlášku, kterou se má zvýšit rozloha území, kde se nezasahuje proti kůrovci a tím v budoucnu uschnou další tisíce hektarů lesů nejen na Šumavě, ale i ve vnitrozemí. Záměr MŽP vyhlásit "zónu přírodní" v rozsahu 27 procent území NP Šumava jako bezzásahovou petenti nezpochybňují. Ministerstvo a park matou veřejnost tím, že jde jen o tento rozsah bezzásahovosti. Petenti jsou proti vyhlášení další bezzásahové "zóny přírodě blízké" v rozsahu 27 procent území NP Šumava. Důvodem je znění zákona č. 123/2017 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dle něhož v zóně přírodě blízké nelze provádět účinná a efektivní opatření k obraně před rozšiřováním škůdců (kůrovců) způsobujících velkoplošné usychání lesů v parku i v okolním území. Jde o zónu bezzásahovou proto, že se zde nemohou kácet napadené stromy (pařez je považován za trvalou změnu v rozporu se zákonem) . Ochrana před kůrovci se provádí hlavně feromonovými lapači. Lapače již nejsou způsobem k zastavení kůrovcového přemnožení - v tomto směru se dnes změnila vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně lesů a je to obsaženo i v navržené novele lesního zákona.

Nenakupujte dříví z NP Šumava - pochází z neekologických těžeb Všichni vlastníci lesů v ČR jsou ze zákona povinni neprovádět "úmyslné těžby dřeva", pokud "vynucenými těžbami" (tj. polom, kůrovec) dosáhnou maximální povolenou výši - tzv. etátu. Petice také odmítá provádění "úmyslné těžby dřeva" za účelem financování Správy NP Šumava (v letech 2012 až 2018 bylo úmyslně vytěženo 404 000 kubíků dřeva, tj. zdravých stromů, které tam měly zůstat). Požadavek vychází z lesního zákona, který vlastníkům umožňuje úmyslně těžit dřevo až po zpracování těžby vynucené (tj. stromů z polomů, uschlých a kůrovcem napadených); za předpokladu, že celková těžba nepřesáhne maximálně možnou výši - tzv. etát (tj. přírůstek dřeva). V NP Šumava lesy přetěžují ve výši několika ročních přírůstků. Takové dříví je na evropském trhu považováno za neekologické a tedy jeho nakupování od národního parku by se mělo bojkotovat. Samotné MŽP toto přetěžování podporuje, protože to přináší cca 200 miliónu Kč za prodej dříví, které parku nemusí dát. Tyto finance nejdou na výsadbu potřebných listnáčů a jedle a na obnovu lesů. Jdou na financování přebujelé ochrany přírody. Paradoxem je, že toto ministerstvo vytváří tlaky na přistoupení státních podniků Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky k certifikaci lesů a dříví FSC (certifikace má zabránit obchodu s dřívím, které bylo těženo nad stanovený přírůstek). Samotný NP Šumava na certifikaci FSC, ani na certifikaci PFSC nedosáhne, proto by jejich dříví na trhu mělo být odmítáno kupovat.

Zachraňme lesy celé České republiky Chřadnutí smrků suchem a následným kůrovcovým přemnožením probíhá na většině území České republiky, kde již uschlo, nebo letos uschne 120 000 ha lesů. Kalamita dosáhla takového rozsahu, že vyžaduje krizová a mimořádná opatření ze strany parlamentu a vlády. Petice vyjadřuje stanovisko petentů, kteří odmítají další vyhlašování všech forem zvláštní ochrany přírody, jež umožňují tzv. "bezzásahové lesy" a tedy ty, kde se proti přemnoženým škůdcům nezasahuje. Nelze bojovat s kůrovcem, když budou vznikat další národní parky, CHKO, území Natury a další. K tomu máme několik konkrétních řešení. Překážkou k řešení je i ochrana přírody. Zastavení kůrovcové kalamity v Jihočeském a Plzeňském kraji je podmíněno nerozšiřováním bezzásahových zón v NP Šumava. Jako jedno z řešení navrhujeme, aby Parlament ČR zákonným opatřením, nebo Vláda ČR svým usnesením konaly a vzniklo: Moratorium - tj. odklad a zmrazení v celé ČR - na vyhlašování nových bezzásahových území a "Zvláště chráněných území", včetně "Evropsky významných území", v oblastech se zastoupením smrkových porostů nad 20procent do doby, kdy se zastaví velkoplošné chřadnutí lesů suchem a kůrovcovým přemnožením v celé ČR. Uvedený požadavek má podporu v usnesení Petičního výboru Poslanecké sněmovny, které vzešlo před týdnem z veřejného slyšení k uvedené petici.

Předseda Senátu Kubera: "Totalita se nám vrací...má dnes přívětivější tváře" Slova předsedy Senátu z projevu na pietním shromáždění 25. února 2019 jsou blízká také petentům za Šumavu a lesy v ČR. Ideologie environmentalismu a divočiny je právě jedna ze současných tváří totality. Příznivci jsou lidé, kteří opovrhují 300-letým přetvářením českých lesů a revolucí za 20 let chtějí přeměnit všechny lesy na údajně ty pravé. V NP Šumava se jim to již povedlo na 55 procent území. Nestačí a chtějí více! Právě toto je ona totalita. Vedení Ministerstva životního prostředí a NP Šumava a jejich názorovým příznivcům nestačí, že v ČR uschlo 120 000 ha lesů a letos to bude pokračovat. Ani tato zkáza nezastaví jejich ideje. Odmítají zmíněné moratorium a vzdát se požadavků na vyhlášení dalších národních parků Křivoklátsko, Jeseníky a Krkonoše rozšířené o Jizerské hory.

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering