Neviditelný pes: Nad Šumavou mlha

07.08.2017

Od minulého roku je NP Šumava ve správním řízení s Ministerstvem životního prostředí, přitom se chová tak, jako by povolení bylo už vydáno. O co přesně jde? V každém lese (jedno jestli v národním parku nebo v hospodářském lese) platí, že les nelze vykácet před dosažením 80 let věku. Aby bylo možné les vychovávat a přetvářet, existuje výjimka, která dovoluje v průběhu 10 let odstranit maximálně 30 procent stromů. Fakt, zda k tomuto prořeďování nedochází příliš silně, lze kontrolovat pomocí hodnoty tzv. zakmenění, což je zjednodušeně řečeno hustota porostu. Ve zcela mimořádných případech lze požádat o výjimku a proředit les ještě více, třeba proto, že více světla v porostu dovolí nové čekající generaci mladých stromků nastartovat růst, nebo proto, že vydrží-li řídký les prvních cca 10 let, může se stát po změně růstu a tvaru kmene odolnějším proti větru. Takovéto mimořádné proředění lesa musí být dopředu schváleno úřadem. Spekulanti se dřevem by totiž mohli tvrdit, že chtějí les pouze zpevnit nebo podpořit jeho novou generaci, a to jenom proto, aby si více naplnili kapsy penězi za více prodaného dřeva. Výsledkem mohou být řediny na nevhodných místech a stabilita lesa ohrožená nekompetentním zásahem. Proto je v Lesním zákoně podmínka schválení úřadem pro každého vlastníka, ber, kde ber.

A jak se chová NP Šumava? Kácí les, kdekoliv si vzpomene, a tvrdí, že žádné povolení nepotřebuje. Jedná prý v zájmu blaha lesa a ochrany přírody, což chápou i nadřízení v Praze, odkud co nevidět povolení přijde.

Hnutí Život, které je účastníkem příslušného správního řízení, sleduje s velkou nevolí tuto nezákonnou praktiku, kterou zavedli náměstek Kozel a ředitel Hubený zřejmě proto, aby si vylepšili rozpočet, který chudne prodejem nekvalitního dřeva poškozeného kůrovcem. Hnutí Život zvažuje podání trestního oznámení a hledá státního zástupce, který by nebyl s touto zelenou lobby spolčen a byl ochoten se této mašinérii postavit.

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering