Hysterie některých vědců nad děním na Šumavě není na místě

31.03.2011

Název: Hysterie některých vědců nad děním na Šumavě není na místě Zdroj: Klatovský deník Datum: 31.03.2011 Odkaz: http://klatovsky.denik.cz/

Ještě téměř nic neudělal a už vyvolal nenávistnou štvanici. Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský popudil některé vědce jenom tím, že trvá na dodržování právních norem. Ne náhodou jde hlavně o ty, kteří donedávna působili ve vědecké sekci Rady NP Šumava. Ředitel Stráský se totiž rozhodl uvést radu do souladu se zákonem, ve kterém žádná vědecká sekce zmiňována není. V radě parku mají totiž ze zákona zasedat zástupci obcí, krajů a horské služby. Tento model standardně funguje v ostatních národních parcích. V nové Radě NP Šumava bude také devítičlenné zastoupení vědců. Stará rada, která měla dvě sekce, měla 55 členů, z toho pouze 25 ze zákona. Tento nefunkční moloch měl být poradním a iniciačním orgánem ředitele. Ve skutečnosti jím ani nemohl být, protože porady a nápady vznikaly jedině mimo radu a bez jejího vědomí. Vědecká sekce potírala jiné vědecké názory, než byly názory zástupců Jihočeské univerzity a České geologické společnosti - tedy biologů, geologů a hydrobiologů. Názory většiny lesnické části vědecké sekce nebyly vůbec brány v potaz, přestože les je dominantním a určujícím ekosystémem v NPŠ. Některé vědce zachvátila nevídaná hysterie, protože ztratili právo diktovat Šumavě, jejím obyvatelům a návštěvníkům co smí a nesmí, který jim umožňovalo minulé vedení národního parku. Je známou věcí, že řada z nich měla Šumavu jako svoji laboratoř s téměř neomezeným vstupem a s finanční podporou svých vědeckých pracovišť, ministerstva životního prostředí a dalších institucí. Nejsme žádní tmáři a nebráníme se vědeckým poznatkům. Chceme, aby Šumava dávala prostor pro vědecké bádání a poznání . Trváme ale na tom, aby věda nesloužila ideologii a zájmům některých skupin. Souhlasíme s novým ředitelem, že na Šumavě je místo pro vědu, i pro bezzásahový režim a samovolný přírodní proces. Odmítáme však, aby jeho výsledkem bylo fatální zničení většiny lesních porostů. Odmítáme demagogická a lživá tvrzení, že ředitel Stráský chce vykácet Šumavu a že minulé vedení v prvních zónách nezasahovalo - to není pravda. Je všeobecně známo, že za minulého vedení se těžilo nejvíce v historii Šumavy - v minulém roce téměř 360 000 m3. Není pravda, že kůrovec již gradoval a je na ústupu. Naopak, je ve stavu progresivního nárůstu. Vědci protestují proti plánovaným zásahům chemickými prostředky. Biocidy se používaly i v minulých letech. Jejich aplikace byla loni povolena rozhodnutím státní správy na zhruba 9 000 hektarech NP Šumava. Letos žádá ředitel Stráský státní správu o umožnění použití biocidů na území o 2 000 hektarů menším, než loni žádal bývalý ředitel Krejčí. A tak bychom mohli pokračovat. Není pravda, že všichni vědci protestují a nesouhlasí se současnými kroky, které se na Šumavě dějí a plánují. Řada odborníků a expertů spolupracuje se stávajícím vedením, vyslovujemupodporu. Žádáme vědce, zejména ty, kteří působili v radě parku, aby oprášili svoji paměť. Vyzýváme je, aby přestali hájit své partikulární zájmy a aby svou vědeckou práci užili ve prospěch obnovy zničené Šumavy, ne pro obhajobu jejího katastrofálního stavu.

Jiří Hůlka, předseda Svazu obcí NPŠ

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering