Rozvoj a koncepce Národního parku Šumava

01.11.2010

Název: Rozvoj a koncepce Národního parku Šumava Zdroj: Radiožurnál Datum: 01.11.2010 Relace: Radiofórum Moderátor: Jana Gulda, Jan Bumba Hosté: František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava, Petr Martan, sdružení Zachraňme Šumavu Rozvoj a koncepce Národního parku Šumava

Moderátor (Jan Bumba): Je to chráněná oblast, kolem níž se v Česku točí už řadu let nejvyhrocenější spory. O koncepci ochrany a rozvoje Šumavského národního parku. Jak rozsáhlá by měla být bezzásahová pásma. Jakou část nechat přirozenému vývoji, nakolik využívat tamější lesy ekonomicky, turisticky a podobně. Těžko říci, co s touto debatou udělá rezignace ředitele parku Františka Krejčího. Ten se rozhodl z funkce po čtyřech letech odejít, aby, cituji, nebránil dalšímu jednání o nové koncepci národního parku. To uvedla mluvčí Ministerstva životního prostředí. Šéfa rezortu Pavla Drobila jsme žádali o podrobnější vyjádření, ale nechce celou věc momentálně komentovat. Zeptal jsem se tedy odstupujícího ředitele, pana Krejčího, co je hlavním důvodem jeho odchodu?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): Hlavním důvodem je to, že nechci být překážkou dalších jednání mezi naším rezortem, Ministerstvem životního prostředí, a zástupci regionu Národního parku Šumava při dosahování dohody nad dalším směřováním Národního parku Šumava.

Moderátor (Jan Bumba): Proč byste měl být nějakou překážkou?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): Jednak jsme na základě jednání s panem ministrem a panem náměstkem se dopracovali k tomuto přesvědčení. Já jsem nabyl toho přesvědčení také, tak jsem se rozhodl rezignovat na funkci ředitele.

Moderátor (Jan Bumba): Znamená to tedy, že jste si s panem ministrem naprosto v zásadních věcech nerozuměli, pokud jde o budoucnost Šumavského parku?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): Toto to přímo neznamená. Protože to hlavní směřování národního parku, o kterém jsme mluvili, naopak se mi zamlouvá. Ale jde o způsob toho prosazení v regionu. A způsob dosažené určité právě shody na tom dalším směřování se zástupci regionu. A tam už jsme nebyli přesvědčeni oba o tom, že budu ten správný člověk, který by to v těch dalších měsících a letech měl prosazovat.

Moderátor (Jan Bumba): Rozumím tomu správně tedy, že s ministrem Drobilem jste si porozuměl, ale že vůči vaší osobě je nějaký odpor u zástupců regionu?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): Ano, patrně.

Moderátor (Jan Bumba): Byl jste k té rezignaci nějak donucen nebo jdete dobrovolně, z vlastní iniciativy?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): Je to určitá forma nebo je to výsledek určitých jednání.

Moderátor (Jan Bumba): Myslíte si, že nyní se nějak zásadně, z gruntu, změní koncepce správy Národního parku Šumava?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): Já doufám, že ne. Já doufám, že právě tím, že se postavilo, chod správy nastavit na vysokou profesionální úroveň tím, že se podařilo dosáhnout celou řadu věcí, které povznesly Národní park Šumava na evropskou, můžeme říkat světovou úroveň, ve srovnání s jinými národními parky. Tak si myslím, že by bylo škoda, že asi ani nikdo z ministerstva nechce tuhle vysokou úroveň nějak snižovat nebo měnit.

Moderátor (Jan Bumba): Máte nějakou záruku od ministra Drobila, že povede i nadále správu Šumavského parku tak, jak to bylo za vás?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): Já myslím, že ministr asi nemusí dávat žádné záruky, že je to spíš dáno tím, co jsem zatím slyšel od pana náměstka a od pana ministra, že to směřování, jak jsme o tom mluvili před chvílí, se mi docela líbí. To je to zmenšování počtu ploch prvních zón a vytváření těch velkých souvislých ploch tak, aby se právě lépe vlastně dodržovala ta mezinárodní kritéria pro posuzování národních parků Evropy či světa.

Moderátor (Jan Bumba): Čím si vysvětlujete, že v samotném regionu jste evidentně se nestal zrovna populární osobou?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): No, jednak jsem si nepřál být populární osobou, to je jedna věc. Druhá věc je, čtvrtým rokem prosazuji vlastně největší bezzásahové území, nejenom v České republice, ale i ve střední Evropě. A to je tvrdá práce. A jsem přesvědčen, že se to nedá snadno projednat nebo dosáhnout shody během tří, čtyřech, pěti let. Národnímu parku Bavorský les to taky trvalo takhle dlouho. A myslím si, že ještě několik let to trvat bude, než se dojde k nějaké shodě nad tím, jak má vypadat koncepce ochrany přírody na území Národního parku Šumava.

Moderátor (Jan Bumba): No ale nebojíte se toho, že ta koncepce bude úplně jiná, než podle vašich představ, když u toho nebudete?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): Mírné obavy může mít člověk vždycky. Ale tady jde o to, že ty základní teze, které zveřejňuje jak pan náměstek i pan ministr, zatím nesvědčí o ničem jiném. O nějakém fatálně jiném směřování národního parku. Zatím obavy tohoto charakteru vysloveně nemám.

Moderátor (Jan Bumba): Myslíte, že místní obce, místní podnikatelé a podobně, že pro ně byl největší problém nebo je největší problém právě to rozšiřování bezzásahových území?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): Určitě, to je v každém národním parku je to vždycky nejdiskutovanější otázka, myslím alespoň v rámci Evropy. Protože budeme mluvit o osídlené krajině Evropy ne o Africe nebo Kanadě. Tak vždycky je toto nejdiskutovanější téma. A musí se nejlépe umět prosadit, vysvětlit a získat pro to širokou veřejnost. A vždy je ta práce na několik let.

Moderátor (Jan Bumba): Ale to se vám tedy nepovedlo, získat pro to širokou veřejnost?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): Z části. Z části se mi to podařilo. Já myslím, že právě okruh těch příznivců se široce rozrostl. Ale hlavně mimo území národního parku, mimo jeho region. Vždycky v tom regionu je to daleko těžší. A není to jenom na správě toho příslušného Národního parku Šumava, ale je to stabilní směřování těch centrálních úřadů, které za to přímo odpovídají. A musí tu správu tak zvaně podržet, že jo. Při těch konkrétních jednáních.

Moderátor (Jan Bumba): A nepřipustíte tedy, že by tato ochranářská politika, bezzásahová území a podobně, že by to šlo vysloveně proti zájmům místních obcí?

Host (František Krejčí, odstupující ředitel Národního parku Šumava): Samozřejmě že ne. Tady jde o to vždycky najít správný konsensus a umět správně vysvětlit místním lidem, že to je výhodné jak pro region, tak pro místní podnikání, zvláště v takovéto krajině, jako je Šumava. V periferii České republiky, v pohraničí, v horách, kde opravdu je jiný způsob, i ze socioekonomického hlediska, než je Správa Národního parku Šumava. A Národní park Šumava, neznám. Neexistuje lepší socioekonomicky doložitelný způsob.

Moderátor (Jan Bumba): Tolik dosavadní ředitel Šumavského národního parku, František Krejčí, jehož rezignaci dnes přijal ministr životního prostředí. Delší dobu po ní volala řada kritiků, třeba starostů šumavských obcí i aktivisté ze sdružení Zachraňme Šumavu. Jejího zástupce Petra Martana vítám teď ve vysílání. Dobrý večer.

Host (Petr Martan, sdružení Zachraňme Šumavu): Dobrý večer.

Moderátor (Jan Bumba): Vás odchod pana Krejčího vysloveně potěšil?

Host (Petr Martan, sdružení Zachraňme Šumavu): No, ne že bych byl tak škodolibý, to ne. Ale musím přiznat, že jsme o to dlouho usilovali. A abych to nějak komentoval, ten váš rozhovor, tak rovnou řeknu, že mně a lesníkům tato slova nestačí. Rádi bychom slyšeli, že pan exředitel lituje svých činů a svého zejména pokyrilového podílu ve zničených lesích Šumavy.

Moderátor (Jan Bumba): A čeho myslíte, že by pan Krejčí měl litovat?

Host (Petr Martan, sdružení Zachraňme Šumavu): No prostě po tom orkánu Kyril se mělo konat jinak. A pokud by se jinak konalo, tak dneska, řekněme hodně zjednodušeně, mohlo být milion stromů zelených. Místo toho jsou suché a nebo napůl suché.

Moderátor (Jan Bumba): Nešlo by to ale právě proti té koncepci bezzásahovosti?

Host (Petr Martan, sdružení Zachraňme Šumavu): No, proti koncepci bezzásahovosti by to šlo. Samozřejmě ale pan Krejčí chtěl příliš. To bylo nereálné. A my jsme říkali už po Kyrilu a jsou tady doklady, obce žalovaly ještě ministra Bursíka. A je spousta, bylo upozornění na to, nedělejte to takto, poslechněte ty rady lesnické strany. A neučinilo se to. Proto říkáme, že prostě to není konec. A my budeme chtít taky, kdo za to může. A zejména uschnutí druhé poloviny horských smrčin nebude panu exřediteli zapomenuto. To je na jeho zodpovědnost.

Moderátor (Jan Bumba): Zároveň ale neuznáte skutečně, že se panu Krejčímu i řada věcí podařila? Pan Krejčí poukazuje třeba na to, že byl schválen návštěvnický řád, byl připraven plán péče o chráněná území?

Host (Petr Martan, sdružení Zachraňme Šumavu): Ano, to jsou jenom papíry, když to tak hodně zjednoduším a zbagatelizuji. Ale prostě stromy, které rostou tři sta let, ty už nikdo neobnoví. Nařízení se může za rok změnit. Ale stromy nebo ten les, který se vytvářel tři sta roků, tak ho zničit. To prostě, to je neomluvitelné.

Moderátor (Jan Bumba): Neuznáte ale ani to, že třeba u sousedů v Bavorsku je vidět, že ta podobná koncepce bezzásahových zón funguje?

Host (Petr Martan, sdružení Zachraňme Šumavu): No tam to funguje, protože už není co uschnout. Tam v Bavorském parku, mluvíme nyní o té staré části, která před čtyřiceti lety byla vyhlášená, tam uschlo osmdesát pět procent smrků. Tam už není co uschnout. Proto ...

Moderátor (Jan Bumba): Ale už je tam nový porost, už je tam nový porost.

Host (Petr Martan, sdružení Zachraňme Šumavu): Už je tam nový porost. Ale to nám nemůže stačit. To je jako když budete mít tu rodinu a bude tam jenom, budou tam jen malé děti a potom starci. A nikdo mezi. To je ta Šumava dnešních dnů, na které je přeměněno čtyřicet procent lesů Šumavy, vznikla za dobu Národního parku, za těch dvacet let. To znamená, že ...

Moderátor (Jan Bumba): A pokud je to, pane Martane, pokud je to podle vás všechno tak špatně, tak jak vysvětlíte, že stále přibývá návštěvníků Šumavy?

Host (Petr Martan, sdružení Zachraňme Šumavu): No, tak těch přibývá jistě proto, protože na tu hrůzu se chtějí podívat. Protože už to asi neuvidí. Když se to podaří nyní zastavit, tak je to senzace. A vemte si média, všechno. Lidé prahnou po senzacích a po zkáze. Zkáza má dokonce duchovní podtext a ta nás oslovuje zevnitř. To všechno chápeme, proč lidé rádi vidí zkázu. Ale ta není k životu.

Moderátor (Jan Bumba): Petr Martan ze sdružení Zachraňme Šumavu. Děkujeme za rozhovor. Na shledanou.

Host (Petr Martan, sdružení Zachraňme Šumavu): Já taky, na shledanou.

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering