Výstava Zachraňme Šumavu se prezentuje v Bruselu

08.10.2010

Název: Výstava Zachraňme Šumavu se prezentuje v Bruselu Zdroj: regionplzen Datum: 08.10.2010 Odkaz: http://www.regionplzen.cz/ zpravodajstvi/ ?vystava-zachranme-sumavu-se-prezentuje-v-bruselu Výstava Zachraňme Šumavu se prezentuje v Bruselu

Slavnostní vernisáží byla zahájena výstava Zachraňme Šumavu v galerii Českého centra v Bruselu. Hlavními pořadateli výstavy jsou Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a občanské sdružení Zachraňme Šumavu ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu. Výstavu zahájili hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola společně s radním Plzeňského kraje pro životní prostředí Petrem Smutným. Tato putovní výstava byla poprvé představena veřejnosti v září 2008. Poté navštívila řadu měst v celé České republice. V Bruselu bude k vidění do 24.října, protože otázka budoucnosti Šumavy není jen lokální záležitostí. Výstava má upoutat pozornost veřejnosti k problematice současné Šumavy a podnítit ji k zamyšlení o současném stavu. Zároveň prezentuje vyvážená fakta, podle nichž je na Šumavě stále dost krásných míst, která za vidění stojí, byť řada z nich je momentálně ohrožena. A možná právě i tímto srovnáním zeleného lesa se soušemi či již holinami organizátoři lépe dosáhnou toho, že si návštěvníci uvědomí vážnost celé situace. Iniciativa uspořádat výstavu vznikla v Plzeňském kraji, když se připravoval plán akcí na 2. pololetí roku 2010. S nápadem přišel přímo radní Plzeňského kraje pro životní prostředí a zemědělství Petr Smutný. Jedním z impulsů byla i výstava o Šumavě, kterou připravila správa NP Šumava a která se konala od 26.11.2009 v Bruselu v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU. ?Nezasahováním proti škůdcům, vyhlašováním rozsáhlých bezzásahových území postupně přeměnilo ?Zelenou střechu Evropy" na střechu suchou. Dnes máte možnost takovou tvář Šumavy vidět na fotografiích pana Váchala,"řekl v úvodu vernisáže Petr Smutný. Výstava se koná u příležitosti tzv.Open Days, tradičního evropského týdne regionů a měst. V tomto týdnu mají hlavní roli v diskusích právě regiony a města, chybět nebude ani Plzeňský kraj. Letošní osmý ročník Open Days proběhl ve dnech od 4. do 7. října, tématem je konkurenceschopnost, spolupráce a soudržnost pro všechny regiony. Fotografie Milana Váchala a Zdeňka Troupa dokumentují změnu krajinného rázu Šumavy se všemi jejími důsledky. Krásná a zelená Šumava se vlivem kůrovce mění v uschlé porosty a vykácené holiny. Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava jsou devastovány a zcela ponechány napospas kůrovci. Výsledkem jsou stále se rozšiřující tisíce hektarů suchých lesů včetně zbytků původních pralesů, likvidace genofondu původního šumavského smrku a následně zbytečně vznikající stovky hektarů holin. Nyní je kůrovcem bezprostředně ohrožen i prales v lokalitě významné pro český národ - u Pramenů Vltavy, kde rostou až čtyři sta let staré stromy. Dílo zkázy samozřejmě rozšířil orkán Kyrill v roce 2007, ale akcelerovala ho špatná rozhodnutí o ponechání napadeného dřeva kůrovcem bez asanace. Spory se vedou a kůrovec se šíří. Vážnost situace v šumavských lesích přiměla v červnu 2009 hejtmany Jihočeského a Plzeňského kraje k ustavení pracovní skupiny odborníků, která by posoudila stav kůrovcového nebezpečí a navrhla příslušná opatření ke zmenšení škod na lesních ekosystémech. Návštěvníci se budou moci také připojit k petici Zachraňme Šumavu, která apeluje na českou vládu a parlament ve věci ochrany přírodních hodnot lesů v Národním parku Šumava.

 

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering