Péče o šumavský park bude díky nové zonaci netransparentní

26.02.2019

Svaz šumavských obcí odmítá návrh na vyhlášení zón ochrany přírody, který pouze prohlubuje netransparentní péči o největší lesnatý národní park ve střední Evropě, vhání do nejistoty místní obyvatele a farmáře a přírodu národního parku ještě více uzavírá před jejími návštěvníky. Ministr životního prostředí Richard Brabec předložil šumavským obcím prostřednictvím Správy Národního parku Šumava k připomínkám svoji představu zonace. S návrhem svého ministerstva se plně ztotožňuje a důsledně jej obhajuje i před prezidentem republiky Milošem Zemanem. Svaz šumavských obcí konstatuje, že se jedná o neúplný dokument obsahující řadu chyb, který nerespektuje ani zákon o ochraně přírody ani předpis samotného ministerstva životního prostředí, kterým se musí řídit vymezování a návrh na vyhlášení zón ochrany přírody. Předsedkyně Svazu šumavských obcí Jiřina Kraliková k tomu uvádí: „Návrh na vyhlášení zón je špatným výsledkem dvouleté práce orgánů ochrany přírody, který dokazuje, že jejich jediným motivem je honba za co největší částí národního parku, na které se nebude zasahovat proti kůrovcům, ale ani zalesňovat. V době globální změny klimatu, kdy vědci celého světa apelují na urychlené zalesňování vhodnými listnatými dřevinami, budou lesy v šumavském parku ponechány na pospas kůrovcům a bez nutné pomoci při obnově historické skladby lesa.“ Návrh zón přivádí do nejistoty i místní farmáře, kteří hospodaří v národním parku na zemědělských pozemcích a pokračují tak v péči o kulturní krajinu Šumavy, jak to činili po staletí jejich předchůdci. Z návrhu není jasné, jaký způsob hospodaření na těchto pozemcích bude přípustný, jelikož plných 7 let nemá šumavský park povinný plán péče, který by transparentně stanovoval nejen způsoby péče, ale hlavně podrobné cíle jednotlivých půdních celků, na kterých farmáři hospodaří. Název trvalá péče, jejíž obecným cílem je biodiverzita, biotopy a ekosystémy není v žádném případě zárukou, že tam budou moci farmáři sušit seno a pást hospodářské zvířectvo. Na další chyby upozorňuje místopředsedkyně Svazu šumavských obcí Jana Hrazánková: “Návrh zón je předložen bez povinné textové části. Jedná se tedy o neúplný dokument. Není tak vůbec jasné, co je cílem jednotlivých enkláv v té které zóně. Do zóny kulturní krajiny jsou nesmyslně zařazeny vodní toky, ale nejsou do ní zařazeny vesnice, osady, hřbitovy, penziony, farmy a silnice druhých a třetích tříd. V zóně kulturní se neobjevil ani zoologický program Správy NPŠ, jako je například Sovárium v Borových Ladech, kde je návštěvnost za pět měsíců několik desítek tisíc turistů. Obcím je tak vyčleněno místo ministrem Brabcem slibovaných 10% výměry národního parku pouhých 642 hektarů, což není ani jedno procento výměry parku. Není ani jasné, kde budou vyhlášeny území s omezeným vstupem, které byly nově do zákona vloženy zejména proto, aby byl omezen vstup lidem nejen do nejvíce chráněných zón, ale zejména do zón, ve kterých se má jak lesnicky, tak zemědělsky hospodařit.“
„Bezkoncepčnost péče o šumavský park dokládá i fakt, že tíha nejpřísněji chráněných zón v návrhu leží na Plzeňském kraji, kdežto na území Jihočeského kraje byla ochrana přírody ponížena“ dodává předsedkyně Svazu šumavských obcí Jiřina Kraliková.
Novela zákona o ochraně přírody přes sliby ministra Brabce neotevřela jedinou píď dosud uzavřených částí přírody šumavského parku. Návrh na vyhlášení zón přírodu naopak ještě více před obyvateli a návštěvníky uzavírá. Svaz šumavských obcí je připraven čelit nepravdám ze strany orgánů ochrany přírody i podvodné a hysterické kampani ekoaktivistů. Antonín Schubert – tiskový mluvčí Svazu šumavských obcí

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering