Drobil snad přinese na Šumavě změnu

04.10.2010

Název: Drobil snad přinese na Šumavě změnu Zdroj: ceskamedia Datum: 04.10.2010 Odkaz: http://www.ceskamedia.cz/ article.html?id=351069

Drobil snad přinese na Šumavě změnu http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=351069

Při nedávné návštěvě ministra životního prostředí Pavla Drobila v Národním parku Šumava (NPŠ) bylo konstatováno vážné poškození lesnatého krajinného rázu Šumavy a nejen obyvatelům a návštěvníkům tohoto - kdysi velmi malebného - území byla přislíbena náprava.

Je třeba říci, že na nebezpečí přemnožení kůrovce a fatální ohrožení lesů, které by měly být rovněž předmětem ochrany přírody, byla Správa NPŠ a orgány ministerstva životního prostředí (MŽP), včetně bývalých ministrů, dlouhodobě upozorňovány nejen například lesníky, lesnickými vědci, ale také obyvateli, zainteresovanými obecními a krajskými úřady.

Celá situace na Šumavě signalizuje naprosté odborné selhání orgánů ochrany přírody v důsledku politické a sporné ideologické orientace bývalých ministrů Ambrozka a Bursíka. Jak scestná může být ideologie "nezasahování" pro dosažení přirozeného vývoje lesa, lze ukázat například také na rozhodnutí v bezzásahových zónách neregulovat početnost zvěře, a to za situace absence jejich přirozených predátorů a zejména vlků. Nadpočetnost zvěře vede k takovému postižení listnatých dřevin a jedle okusem semenáčů, že o přirozeném vývoji lesa nelze vůbec spekulovat.

Expertní hejtmanské komise formulovaly celou řadu nezbytných opatření k utlumení gradace kůrovců. V prvé řadě požadovaly ustanovení "krizového managementu", když z předchozích zkušeností bylo známo, že Správa NPŠ nebyla schopna (nechtěla?) utlumení kůrovcové gradace účinně řešit. Za prioritní se dále považovalo zrušit zavedené "managementové režimy" (12 typů) a změnit do té doby zavedený komplikovaný systém rozhodování o způsobech ochrany. To se týkalo například používání nákladně vyvíjených, ale neúčinných metod hubení pomocí biopreparátů. Dále bylo doporučeno zjednodušit zonaci a jednoznačně vymezit zóny bezzásahové, s porosty již uhynulými nebo natolik postiženými, že jejich záchrana nepřichází v úvahu. Na ostatním území kůrovce bezodkladně hubit klasickým a účinným způsobem. Bohužel závěrečná jednání expertních komisí v loňském roce jak zástupci Správy NPŠ, tak MŽP ignorovali, čímž dali nepokrytě najevo, že setrvávají na dosavadní ideologické platformě, ponechat kůrovce "přirozenému vývoji". Jsem přesvědčen, že se situace s příchodem ministra Drobila změní. Tomáš Jirsa Autor je senátor. Zveřejněno na www.virtually.cz.

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering