Šumavu nelze drancovat donekonečna

19.01.2010

Název zdroje: Haló noviny Datum vydání: 19.01.2010 Nadpis: Šumavu nelze drancovat donekonečna Strana: 13 Rubrika: DOPISY Autor: Petr DUBSKÝ Ročník: 20 Číslo: 15 Odkaz: http://www.halonoviny.cz/ Oblast: Celostátní deníky

Média se věnují situaci v Národním parku Šumava. Jsou to zprávy rozporné až protichůdné. Jsou možné obě eventuality, část NPŠ je ve stavu dobrém, část ve špatném, zbytek něco mezi a otázkou je procentní zastoupení. Této diskusi točící se převážně kolem kůrovce často chybí věcnost a serióznost, např. ČT, která, myslím, neplní svůj úkol objektivnosti a manipuluje s diváky. Pracovníci NPŠ zase zapomínají, že nemalá část území, o které se mají zodpovědně starat, je člověkem ovlivňována a měněna již přes 150 let. Usilovně a za nemalých finančních výdajů se snaží obnovit umělý les, který je důsledkem a výsledkem drancování Šumavy za tak vychvalované monarchie. Ještě bych jim připomněl, že úkolem lýkožrouta smrkového je napomoci rozkladu mrtvých stromů, nikoliv zabíjení živých. Stav některých bezzásahových oblastí je takový, že ona bezzásahovost je nesmysl a člověk musí pomoci napravit to, co způsobil. Množství malých, izolovaných tzv. bezzásahových zón považuji za nefunkční nesmysl. Je třeba je zcelit a obklopit oblastmi, v nichž se proti škůdcům bude důsledně zasahovat, aby se nešířili do dalších oblastí a zároveň se v nich, stejně jako v 1. zónách, bude obnovovat les blízký původnímu (osazované stromy by měly být potomky těch v parku dosud rostoucích). V úvahu je třeba samozřejmě vzít i geologické podloží, srážky, teptoty, nadmořskou výšku atd. Pokud má být les odolnější vůči větru i škůdcům, je třeba smrkovou monokulturu nahradit lesem smíšeným. Teprve zbývající část Šumavy by měla být využívána k výrobě dřevní hmoty. I pro tuto část a produkční lesy vůbec ale platí, že les nemůže donekonečna získávat zdroje pro svůj růst, tedy, že nelze jen dřevní hmotu z lesa vyvážet (což se děje po staletí) a tento trend se nyní zvyšuje (surovina pro tzv. ekologické topení).

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering