Obnově unikátní turistické atrakce brání ochrana tetřeva

07.10.2009

Název zdroje: Klatovský deník Datum vydání: 07.10.2009 Nadpis: Obnově unikátní turistické atrakce brání ochrana tetřeva Podtitulek: Železné Rudě hrozí, že bude muset vrátit dotaci 100 tisíc eur na Lávkovou cestu Strana: 1 Rubrika: TITULNÍ STRANA Autor: DAVID KOJAN Ročník: 18 Číslo: 234 Náklad: 252466 Odkaz: http://klatovsky.denik.cz/ Oblast: Regionální deníky - Plzeňský a Karlovarský kraj

Železná Ruda/Dřevěné lávky obcházející kolmé skalní stěny, kamenný chodník ve svahu o sklonu místy až sedmdesát stupňů, impozantní výhledy na ledovcové jezero... Ne, nejsme ve Vysokých Tatrách ani v Alpách, jsme na Šumavě na "Lávkové cestě" v jezerní stěně Čertova jezera. Obnovu historické turistické stezky plánuje Železná Ruda v rámci programu přeshraniční spolupráce Tierisch Wild. Na projekt získalo město dotaci sto tisíc eur, chybí mu však souhlas Správy NP a CHKO Šumava. Oblast Černého a Čertova jezera je totiž přírodní rezervací, ve které žije přísně chráněný tetřev hlušec. V programu obce národních parků na obou stranách hranice připravují projekty na podporu turistického ruchu, které zároveň propagují šetrný pohyb v přírodě. Železná Ruda si vybrala obnovu Lávkové cesty a stezky na bývalou Juránkovu chatu na Svarohu. "V průběhu jednání se správou chráněné krajinné oblasti jsme upustili od stezky na Juránkovu chatu, tam nám bylo totiž rovnou řečeno, že to bude problém, protože trasa vede přímo přes rezervaci s výskytem tetřeva a sokola. Soustředili jsme se tedy na projekt Lávkové cesty. Veškeré studie, zpracovávané v rámci posudku, vypadaly nadějně, s tím, že negativní vliv na životní prostředí tam nebude. Nakonec to celé shodil posudek na vliv na tetřeva. I když se tetřev vyskytuje až nahoře na Jezerní hoře, poměrně daleko od cesty, podle posudku by to na jeho populaci vliv mělo. Neprošly nám ani alternativní návrhy, že by stezka byla přístupná pouze v určitém období nebo dokonce jen s průvodcem," popsal problémy s projektem železnorudský místostarosta Milan Kříž.

"Oblast Čertova jezera je přírodní rezervací, do které je vstup zákonem zakázán, jedinou možností je vládní výjimka. Tato rezervace je zároveň místem s izolovanou populací tetřeva, která má prioritní ochranu. Město samo si zaplatilo posudek, podle kterého by tam vliv na populaci tetřeva byl," vysvětlil Pavel Hubený ze Správy NP a CHKO Šumava. Železná Ruda se však plánů na obnovu zajímavého turistického cíle nevzdává. "Lávková cesta patří k turistickému dědictví Šumavy. Po sametové revoluci jsme si všichni mysleli, že se v tomto ohledu začne také vše pozitivně měnit, nicméně nastalo rozčarování, kdy naopak dokonce fyzická podoba stezky byla zlikvidována a my ji nemůžeme obnovit. Získali jsme i dotaci z přeshraničních fondů a nyní ty peníze zřejmě budeme muset vrátit. Park chce samozřejmě posouzení vlivu na životní prostředí, které jsme si nechali vypracovat. Z mého pohledu je ovšem velkým problémem, že podklady pro zpracování posudku dává chráněná krajinná oblast. Myslím, že velkou roli sehrálo právě posouzení terénních pracovníků CHKO. Podle mého názoru by se mělo najít nějaké alternativní řešení, že by byla cesta přístupná aspoň po část roku nebo s jiným omezením. Se stanoviskem CHKO, které jsme dostali i na základě posouzení vlivu, nemohu souhlasit a celou věc budeme rozporovat," řekl Deníku starosta Železné Rudy Michal Šnebergr. "Dalšímu jednání se samozřejmě nebráníme. Pokud dostaneme dostatečně odborný a fundovaný posudek, který by zpřístupnění umožňoval, lze o něm dále jednat, podstatné je ovšem chránit tetřeva před vymřením," připustil možnost dalšího jednání Hubený.

Foto - LÁVKOVÁ CESTA. Dřevěné lávky na cestě kolem Čertova jezera byly zničeny na počátku devadesátých let minulého století. Na menším snímku je stejné místo před 2. světovou válkou.

Foto - MěÚ Železná Ruda

Lávková cesta

Vyhlídková stezka obcházející druhé největší šumavské jezero vznikla pravděpodobně v osmdesátých letech devatenáctého století. Turisty byla navštěvována až do roku 1948, poté ještě krátkodobě po Sametové revoluci v roce 1989. Začátkem devadesátých let pak byla kvůli ochraně přírody zcela uzavřena. Tehdy byly podřezány i dřevěné lávky, které až do pádu železné opony udržovaly jednotky pohraniční stráže, které cestu využívaly.

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering