Krejča: Zkáza stromů je zdrojem nového života

13.06.2009

Název zdroje: MFDnes - Jihočeský kraj Datum vydání: 13.06.2009 Nadpis: Krejča: Zkáza stromů je zdrojem nového života

  1. Jsem pro národní park. Ještě před rokem jsem hřímal: "Zastavte obludný experiment." Na mysli jsem tím měl bezzásahový režim v těch částech Šumavy, které byly postiženy orkánem Kyrill v roce 2007, následující rok pak vichřicí Emma a nakonec kůrovcovou kalamitou. Od té doby jsem ale navštívil mnoho míst v Národním parku Šumava, mluvil s mnoha lidmi, mnohé si prostudoval, mnohé vyslechl a snažil si toto vše dát do vzájemných souvislostí. Kardinální otázkou je, zda chceme, či nechceme mít na Šumavě národní park. Pakliže ano, musíme se smířit s řadou skutečností, které odlišují přírodní prostor, ponechaný maximálně svému přirozenému vývoji, od kulturní krajiny, kterou si přizpůsobujeme svým momentálním požadavkům a představám (a někdy i politickým zadáním).
  2. Jsem pro jasná pravidla. To, co park dle mého mínění potřebuje nejvíce, jsem formuloval již dříve. Jde především o jasný právní rámec existence a chodu NPŠ, stabilní a smysluplnou zonaci, ochranu okolí bezzásahových zón, transparentnost a otevřenost v jednání orgánů parku, průhledné hospodaření a vyvážený rozvoj celého území. A proč jsem nyní spíše na straně parku než v řadách jeho kritiků a odpůrců? Při cestách po parku jsem měl v uplynulých měsících možnost v nesčetném počtu případů sledovat a být svědkem toho, jak je zkáza a destrukce zdrojem zrodu nového života. Jak na "mrtvých" stromech a v jejich okolí se hlásí o své místo na slunci nový život. Život zocelený a dovybavený o informace plynoucí z předchozích událostí. Život lépe připravený v budoucnu obdobné situace zvládat.
  3. Jsem pro to, aby se ze Šumavy nestal Disneyland. Obávám se, aby se Šumava, jako nejvýznamnější klidové území v ČR, nestala postupně karikaturou Disneylandu. Jak jinak nazvat "bunkr" na Modravě, "ateliér" na Filipově Huti a další milionářská monstra, která vznikají a která se připravují? Začátek zkázy Šumavy bude i v budování předimenzovaných apartmánových domů, ve skupování pozemků jednotlivci a účelových změnách územních plánů obcí za účelem další živelné, megalomanské a architektonicky necitlivé výstavby. Dříve nepřístupná místa z důvodu ochrany státní hranice jsou nahrazována opět nepřístupnými plochami vymezenými cedulemi "soukromý majetek - vstup zakázán". K rozvoji cestovního ruchu v území by určitě přispěla lepší dostupnost lyžařského areálu Hochficht. Jsou ale i jiná řešení než vytvoření trvale otevřené rány v 1. zóně NP lanovkou. Proč propagátoři této myšlenky nejsou ochotni diskutovat o jiných řešeních? Kdo je v tomto případě méně ochotný ke kompromisům?
  4. Jsem pro rychlejší otevírání nových hraničních přechodů. Mám výhrady k malému množství a pomalému tempu zřizování nových hraničních přechodů. To je ale proces, který nezávisí pouze na české straně, vyžaduje souhlas druhé země a existující a dostupnou infrastrukturu na obou stranách hranice. Šumava přece ale nabízí nepřeberné množství nádherných lokalit dostupných po stávajících cestách a komunikacích, přesto tam za celý den nepotkáte živáčka.
  5. Jsem pro regulaci splouvání Teplé Vltavy. Bodem střetu je v současnosti i regulace splouvání Vltavy od Soumarského mostu. Proč se divíme tomu, co je běžné v národních parcích a chráněných územích jinde v Evropě i ve světě? A kde za to bez podivení zaplatíme řádově vyšší částky? Nakonec, zklidnění režimu splouvání by mělo umocnit i zážitky z této aktivity. Loděmi zaplněné řečiště, jak jsme svědky například mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem, nemá už s klasickým pojetím vodáctví moc společného. Stejně tak přeplněná a hlučná tábořiště.

 

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering