Kdo se bojí kůrovce?

11.06.2009

Název zdroje: rozhlas.cz - Český rozhlas ČRO/Věda a technika Datum vydání: 11.06.2009 Nadpis: Kdo se bojí kůrovce?

Jak uzdravit les? Evropská platforma pro výzkum biodiverzity. Obnova přirozeného lesa. Dnešní Natura se bude věnovat jednak Celoevropské konferenci o přírodních a přírodě blízkých oblastech, která se zabývala problematikou ochrany a obnovy volné přírody a v centru našeho zájmu budou také lesy NP Šumava. Spory vedené o ochranu lesního porostu na Šumavě jsou veřejnosti už dlouhodobě známé a vedou se v podstatě od založení parku v roce 1991. Intenzita, s jakou tyto spory probíhají, je přímo úměrná odhadovanému množství výskytu populace lýkožrouta smrkového v daném roce a vyčísleným ztrátám. Jak se na problematiku výsadby smrkových monokultur a s ní související hrozbu kůrovcové kalamity dívá Josef Fanta, který je profesorem lesního hospodářství na nizozemské Wageningenské universitě a také členem rady NP Šumava?

Zpět na přehled zpráv ← následující   |   předcházející →

Zachraňme Šumavu občanské sdružení, o.s.

Karla Čapka 1166, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 26568535, DIČ: CZ26568535
číslo účtu: 2073904309/0800

info@zachranmesumavu.cz http://www.zachranmesumavu.cz

Tytp www stránky vytvořilo web studio EDGERING v roce 2014 | x4u CMS Toplist Edgering